bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana IOD

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. M. Konopnickiej 4,
22-300 Krasnystaw

tel: (0-82) 576 65 93

tel: (0-82) 576 22 16

e-mail: ps@gopskrasnystaw.pl


Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyznaczonym Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Nr 10/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie Art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L z 2016r. Nr 119) oraz Art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018r. poz. 1000) jest:


SŁAWOMIR ZAGOJSKI
e-mail: iod@gopskrasnystaw.pl

na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. M.Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw; tel. 82 576 22 16, 82 576 65 93, e-mail: ps@gopskrasnystaw.pl

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną do nas drogą elektroniczną (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną korespondencję. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Opublikował: admin a
Publikacja dnia: 02.01.2019
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 02.01.2019
Dokument oglądany razy: 689